Algemene Voorwaarden website


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de volledige website van www.vakantienaarblankenberge.be. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij www.vakantienaarblankenberge.be, Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto's, artikelen en/of andere informatie. Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.


www.vakantienaarblankenberge.be besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden.


Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. www.vakantienaarblankenberge.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en webpagina's van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.


Alle rechten voorbehouden © 2021 www.vakantienaarblankenberge.be